مسابقات المپیاد ورزش‌های رزمی میبد برگزار شد

مسابقات ورزشهای رزمی پسران ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات میبد با حضور 70 نفر ورزشکار در سالن ورزشی شهدای حوزه 2 برگزار شد.

مسابقات ورزشهای رزمی پسران ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات میبد با حضور 70 نفر ورزشکار در سالن ورزشی شهدای حوزه 2 برگزار شد.

این مسابقات در قالب 5 تیم از باشگاه‌های این شهرستان در 5 رده سنی خردسالان ، نونهالان ،نوجوانان و جوانان برگزار شد و در پایان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

به گزارش رووابط عمومی ورزش و جوانان میبد اسامی نفرات برتر در رده سنی به این شرح است:

رده سنی نونهالان متولدین سالهای 90 ، 91 و 92

در این رده سنی در وزن 20- محمد حسین احمدوند ، احمدرضا زارعی و امیرحسین پور احمدی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند و در وزن 25- نیز مجتبی خالو محمدی ، دانیال زارعی و امیرعلی زارعی موفق به کسب مقامهای اول تا سوم شدند.

در وزن 30- نیز سجاد موتاب ،علیرضا گلمحمدی  وامیر حسین زارع و در وزن 35- هم امید علی فالح ، امیر حسین ملک فر و ابوالفضل زارعشاهی نام پدر محمدرضا مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

امیر محمد دهقانور ، مبین زارعی و امیر رضا زارعشاهی در وزن 40- و در وزن 45- رده سنی نونهالان  نیز مهدی دهقانپور ،  امیر حسین عرب زاده و علی اکبر زارع به ترتیب  در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

رده سنی خردسالان متولدین 93 ، 94 و 95

در این رده سنی نیز در وزن 20-  محمد طاها شفیعی د،امیرحسین کوهشاری وامیر علی دهقانی و در وزن 25 – محسن فالح ،سید حسین موسوی ومحمدرضا زارع موفق به کسب مقامهای اول تا سوم شدند.

در وزن 30- این رده سنی هم علیرضا دهقانپور، محمدعرفان حدادی و متین زارعی و 35 –  پدرام آقایی ، محمد سهیل معصومی و سبحان راهپیما جایگاههای اول تا سوم را به دست آوردند.

امیرمحمد زارعی ، مسیح معصومی وامیرحسین زارع نام پدر علی نیز در 40 – رده خردسالان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

رده سنی نوجوانان متولدین سالهای 88 و 89

دراین رده سنی در رده 30-  محمدجواد زارع ، ابوالفضل زارعشاهی و مهدی جنامی پور و وزن 35 – محمدحسین زارع ،علی حور مهر و سید مهدی کشتکار به ترتیب در هر یک وزن‌ها موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم شدند.

در وزن 40- نیز محمدحسین کارگر،  سید ابوالفضل ساداتی و امیر محمد محمودی و در وزن 45-این رده سنی یاسین زارعشاهی ، حسین زارعشاهی و ابوالفضل زارعشاهی نام پدر ابراهیم مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

محمدرضا چوپان ، علی اکبر آذریان و امیر محمد جعفر پور در وزن 50- و در وزن 50+ نیز ابوالفضل فالح ، محمدحسین زارعشاهی و مهدیار چیت سا به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم هر وزن قرار گرفتند.

رده سنی جوانان متولدین87 به بالا

وزن 40- این رده سنی شرکت کننده صاحب مقام برتر نداشت و در45 – نیز هادی زارعی ، محمدصالح حفیظی و سجاد زارعشاهی موفق شدند در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گیرند.

در وزن 50 – محسن رسا گل ، ابوالفضل کارگر و امیر محمد حاجی میر و 55 – نیز احمد رضا خلیلی ، محمدحسین زارعشاهی و امیر حسین دهقانی نفرات اول تا سوم شدند.

علی زارعشاهی ، مرتضی خانگاه ومحمد مهدی رمضانی در وزن 60- و در وزن 65 – نیز امیر حسین زارعی ، سید عرفان سید موسوی و مهدی رشیدی مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در وزن 65 هم به ترتیب  شهاب الدین زارعی ،  محسن زارعی و سید ابوالفضل میرزا بابایی مقامهای اول تا سوم این رده سنی کسب کردند.