مسابقات اسپوکس ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات میبد با شرکت بیش از70 نفر ورزشکار در محل باشگاه ورزشی شارستان و در چهار رده سنی برگزار شد.

مسابقات اسپوکس ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات میبد با شرکت بیش از70 نفر ورزشکار در محل باشگاه ورزشی شارستان و در چهار رده سنی برگزار شد.

این مسابقات به همت کمیته اسپوکس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان میبد در چهار رده سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و  در پایان اسامی ذیل به عنوان برترین ها معرفی شدند:

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد در رده سنی نونهالان هستی آقایی ، نرگس خیری مقام و زهرا السادات صفوی موفق به کسب مقامهای اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان نیز کوثر کریمی ، نگار رمضانی وزهرا اسدی نیز مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

فاطمه السادات صفوی و زهرا حاجی قطبی دررده سنی جوانان مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و فاطمه نادعلی پور و هستی هاتفی نیز به طور مشترک حائز جایگاه سوم این رده سنی شدند.

در رده سنی بزرگسالان هم فاطمه بیکی و فاطمه یکدانه موفق به کسب مقامهای اول و دوم شدند و مهین خسروی و طاهره جمالیان نیز مشترکا در جایگاه سوم این رده سنی قرار گرفتند.