مسابقات تکواندو ویژه دومین المپیاد محلات میبد در2 رده سنی خردسالان و نونهالان در سالن تلاش میبد برگزار شد.

مسابقات تکواندو ویژه دومین المپیاد محلات میبد در 2 رده سنی خردسالان و نونهالان در سالن تلاش میبد برگزار شد.

این مسابقات در رده سنی خردسالان در هفت وزن و در گروه سنی نونهالان در پنج وزن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان میبد نتایج مسابقات به شرح زیر است:

رده سنی خردسالان :

در وزن 26- این رده سنی سید حسین موسوی و امیرعلی موفق به کسب مقام‌های اول و دوم شدند و نووید حیدری و محمد موتاب مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.

دروزن  28- محمد خاکزار ، امیرعلی خاکزار و یزدان احمدی مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و در وزن 30- نیز حامد شه بخش و حسام هاتفی حائز مقامهای اول دوم گردیدند و محمد امین ظهیری و رضا کارگر هم به طور مشترک در جایگاه سوم این وزن قرار گرفتند.

بنیامین برزگر و محمد فواد فلاح مقامهای اول و دوم وزن 33- را به دست آوردند و در وزن 36- نیز سید امیرحسین پورجعفری ، اباصالح طالش و سید محمد فلاح مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

در وزن 40- علی رسولی و احمد رضا فیروزی حائز مقامهای اول و دوم شدند و مهدی پهلوان و محمد امین موسوی نیز مشرکا سوم شدند و در وزن 48- نیز علی رزاقی و حسین کارگر اول و دوم شدند و محمد طاها خاکزار و حمید رضا برزگر نیز به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

رده سنی نونهالان :

در این رده سنی در وزن 37- محمد سجاد اکبریان و یونس فلاح مقامهای اول و دوم به دست آوردند و ابوالفضل فلاح و امیرعلی موسوی نیز مشترکا سوم شدند و در وزن 41- نیز سید محسن موسوی و یاسین مرادی موفق به کسب مقام‌های اول و دوم گردیدند.

محمد سجاد خاکزار و امیر حسین اکبریان مقام‌های اول و دوم وزن 45- شدند و در وزن 49- نیز محسن رشیدی ، محمد جواد رزاقی و علی حاجی محمد مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در 57- هم سید مصطفی طباطبایی ، سید مهدی طباطبایی و محمد طاها موتاب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.