معاون آموزش متوسطه : فعالیت پژوهشسرای دانش آموزی گسترش می یابد به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد محمود زارع در نشست یکروزه مدیران پژوهشسرای دانش آموزی استان یزد از فعالیت 16 پژوهشسرای دانش آموزی در شهرستانها و مناطق استان خبر داد و افزود : فعالیت پژوهشسرای دانش آموزی گسترش می یابد […]

معاون آموزش متوسطه : فعالیت پژوهشسرای دانش آموزی گسترش می یابد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد محمود زارع در نشست یکروزه مدیران پژوهشسرای دانش آموزی استان یزد از فعالیت 16 پژوهشسرای دانش آموزی در شهرستانها و مناطق استان خبر داد و افزود : فعالیت پژوهشسرای دانش آموزی گسترش می یابد

زارع با اشاره به تعریف پژوهشسرای دانش آموزی گفت : پژوهش سرای دانش آموزی مرکزی علمی و پژوهشی است که با هدف شناسائی و فراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خلاقیت های فردی و گروهی دانش آموزان فعالیت می کند

وی افزود گسترش فرهنگ مطالعه و تحقیق و پژوهش دربین دانش آموزان را ازدیگر اهداف پژوهشسرا ها خواند و گفت این مراکز که زیر نظر آموزش وپرورش فعالیت می کند

زارع از گسترش فعالیت پژوهشسراهای دانش آموزی خبرداد و گفت : امسال این مراکز با تعامل اثربخش با پارک علم وفناوری ، مراکز رشد ، تحقیقاتی و دانشگاهی فعالیت خود را گسترش خواهند داد .

درادامه این نشست رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره دوم متوسطه زمینه های فعالیت ، شرایط تاسیس و نحوه اداره پزوهشسراها را تشریح کرد

علیرضا کارگریان سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای فعالیت پژوهشسرا ها را ازطریق ارکان این مراکز دانست و گفت : این نظارت از طریق شورای سیاستگذاری ، شورای اموزش وپرورش ، هیئت امنای پژوهش سرا و مدیر مرکز اعمال می شود

وی بر لزوم تشکیل هیات امنای پژوهشسراها تاکید کرد و گفت : تنظیم برنامه های سالانه و عملیاتی پژوهشسراها توسط مدیر و ارائه به هیات امنا جهت بررسی و تصویب یک ضرورت است .