دانش آموز برتر کنکور 96 در شهرستان میبد : آنچه در موفقیت افراد در کنکور اهمیت  دارد ،  توجه نداشتن به حواشی کنکور و داشتن آرامش و عدم استرس کنکور در هنگام درس خواندن می باشد. محمد جواد انتظاری دانش آموز برتر کنکور 96 در شهرستان میبد که رتبه 54 منطقه را در رشته تجربی […]

دانش آموز برتر کنکور 96 در شهرستان میبد : آنچه در موفقیت افراد در کنکور اهمیت  دارد ،  توجه نداشتن به حواشی کنکور و داشتن آرامش و عدم استرس کنکور در هنگام درس خواندن می باشد.

محمد جواد انتظاری دانش آموز برتر کنکور 96 در شهرستان میبد که رتبه 54 منطقه را در رشته تجربی کسب نموده است ، بیان کرد : نداشتن استرس و آرامش مهمترین عامل موفقیت در کنکور است و به نظر من مطالعه را همه افراد دارند ولی آنچه مهم است توجه نداشتن به حواشی کنکور و داشتن آرامش و عدم استرس کنکور در هنگام درس خواندن می باشد.

وی که در مدرسه رحیمی فرد تحصیل نموده است ، در خصوص افرادی که در موفقیتش نقش داشتند ، در ابتدا خانواده اش را بسیار در کسب این موفقیت تاثیر گذار دانست و همچنین به مدرسه نیز اشاره نمود .

این دانش آموز برتر و موفق  کنکور 96 در شهرستان میبد در ارتباط با برنامه ریزی هنگام درس خواندن گفت: برنامه ریزی خاصی نداشتم اما در زمان مطالعه سعی می کردم تنها به درس خواندن توجه کنم نه چیز دیگر .

وی گفت : به کلاسهای کنکور اعتقاد زیادی نداشته  و به جز یکی دو درس خاص مانند فیزیک و ریاضی در هیچ کلاسی شرکت نکردم .

انتظاری رتبه ای را که بدان دست یافته ، تا حدودی حتی بهتر از آن پیش بینی کرده  و برای خود انتظار داشته بود  .