معرفی نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی استان یزد

مسابقات شطرنج قهرمانی استان یزد با معرفی نفرات برتر خود بکار خود پایان داد. بام میبد : به نقل از وب سایت ورزش و جوانان استان یزد ؛ مسابقات شطرنج قهرمانی استان در بخش بانوان و در هفت رده سنی با حضور ۵۹ شطرنج باز از شهرستانهای یزد، میبد و اردکان روز چهارشنبه ۱شهریور به […]

مسابقات شطرنج قهرمانی استان یزد با معرفی نفرات برتر خود بکار خود پایان داد.


بام میبد : به نقل از وب سایت ورزش و جوانان استان یزد ؛ مسابقات شطرنج قهرمانی استان در بخش بانوان و در هفت رده سنی با حضور ۵۹ شطرنج باز از شهرستانهای یزد، میبد و اردکان روز چهارشنبه ۱شهریور به روش سوییسی طی ۵ دور در محل هیات شطرنج استان یزد برگزار شد که در پایان نفرات برتر بشرح ذیل اعلام گردید.

رده ۸ سال

مانتره ماندگاریان _ مقام اول
آوا علی پور _ مقام دوم
کیانا اسلامی _ مقام سوم

رده ۱۰سال

زینب فرخی _ مقام اول

مریم علوی _ مقام دوم

هلیا ابویی مقام سوم

رده ۱۲سال

مریم خداشناس _ مقام اول
زهرا دهقانی _ مقام دوم
حدیث اسماعیلی _مقام سوم

رده ۱۴سال

مهرنوش مفیدی _ مقام اول
نرگس زارع _ مقام دوم
اعظم مشک آبادیان _ مقام سوم

رده ۱۶سال

آرزو اشتری _ مقام اول
زهرا عقلی _ مقام دوم
پگاه رشیدی _ مقام سوم

رده ۱۸سال

نرگس حبیب زاده _ مقام اول
مهسا اعرابی _ مقام دوم
پریسا مظفری _ مقام سوم

رده ۲۰سال

مرضیه حبیب زاده _ مقام اول
فاطمه طلابی و مبینا زمانی _مشترک دوم
ملیکا دهقان پور _ مقام سوم