راهنمای انواع مشکلات ، آفات و بیماریهای کاکتوس ها و راههای درمان عوارض کاکتوس آبیاری بیش از حد  کاکتوس از گیاهان گوشتی است که آب ذخیره شده در بافت خود را برای زنده ماندن در دوره های خشک وگرم مصرف می کند. با توجه به اینکه کاکتوس ها اغلب بومی سرزمین های خشک بوده اند […]

راهنمای انواع مشکلات ، آفات و بیماریهای کاکتوس ها و راههای درمان عوارض کاکتوس

آبیاری بیش از حد 

کاکتوس از گیاهان گوشتی است که آب ذخیره شده در بافت خود را برای زنده ماندن در دوره های خشک وگرم مصرف می کند. با توجه به اینکه کاکتوس ها اغلب بومی سرزمین های خشک بوده اند برای بقا در شرایط گرم و خشک، آنها همه آب اطراف ریشه هایشان را با سرعت و قابلیت تمام از خاک جذب می کنند. از طرفی دیگر این گیاهان توانایی از دست دادن سریع آب اضافی را ندارند. با این شرایط آنها در محیط بومی خود شرایط خوبی خواهند داشت. هنگامی که کاکتوس در شرایط غیر بومی پرورش داده می شود امکان دارد زیاد از حد نیاز آبیاری شود. و این وضعیت بسیار شایع می باشد به طوری که کاکتوس های پرورش یافته در مقایسه با کاکتوس های موجود در زیستگاه های بومیشان چاق تر و شاداب ترمی باشند. اما مشکل وقتی شروع می شود که فرد آنقدر گیاه را آبیاری می کند که کاکتوس نتواند آب را در خود نگه دارد دراین حالت کاکتوس بیش از قبل چاق و متورم می شود به طوری که ساقه از یک یا چند نقطه آن شکاف می خورد. از دیگر نتایج آبیاری بیش از حد پوسیدگی می باشد (مخصوصا موقعی که با هوای سرد همراه باشد). بعضی اوقات فقط ریشه می پوسد ولی اغلب اوقات همه گیاه نرم خواهد شد.

درمان

اولین کاری که باید انجام داد قطع کردن آبیاری است در اغلب موارد عوض کردن گلدان هم راهکاری خوبی است. بهتراست که گیاه را یک تا دو هفته آبیاری نکنید و سپس آن را در گلدان بزرگتری قراردهید. اگر بدنه گیاه دو تکه شده دیگربه حالت اولیه بر نمیگردند و اجازه دهید محل زخم خود به خود خشک شود. اگر گیاه شروع به پوسیدگی کرده نجات دادن آن بسته به میزان پوسیدگی دارد.

 

منبع :

سمیه اسماعیلی کیا -گروه مروجین کشاورزی میبد/ https://t.me/joinchat/D1ZArEDSNtdY9NEAzFcKSA