رییس کل اعضای شورای عالی و بازرسان نظام پزشکی انتخاب شدند

نتیجه انتخابات رئیس کل، اعضای شورای عالی و بازرسین سازمان نظام پزشکی که روز جمعه 3 شهریور برگزار شد به شرح زیر می باشد.

هیأت رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی

1- دکتر منصور جعفری نمین 181
2- دکتر عباس آقازاده 161
3- دکتر لاله تدین 157
4- دکتر حسین انصاری‌مود 139

رئیس کل

1- دکتر ایرج فاضل 201
2- دکتر رحمت ا… حافظی 29

بازرس

1- دکتر محمدهادی صادقی 132
2- دکتر محمدرضا اقبالی 118
3- دکتر کمال بیگی 113

گروه پزشکان

1- دکتر محمدرضا ظفرقندی 153
2- دکتر مصطفی معین 137
3- دکتر عزت‌اله گل‌علیزاده 131
4- دکتر علیرضا اسپید 128
5- دکتر حسین قشلاقی 119
6- دکتر سیدتقی نوربخش 115
7- دکتر حمیرا وفایی سی سخت 99
8- دکتر فرزاد فرقان 98
9- دکتر عبدالرضا عزیزی 98
10- دکتر محسن مصلحی 91
11- دکتر علی بیرجندی نژاد 90
12- دکتر عباسعلی جوادی 89
13- دکتر انوش برزیگر 84
علی البدل
1- دکتر محمدمهدی مطهری 82
2- دکتر علی سالاریان 80
3- دکتر محمدرضا خردمند 79
4- دکتر اکبر ترکی 77
5- دکتر علیرضا صادقی ورکی 75

گروه دندانپزشکان

1- دکتر بهنام عباسیان 123
2- دکتر عباسعلی خادمی 109
3- دکتر کورش افشین‌پور 106

علی البدل

1- دکتر محمد مهدی‌زاده 63

گروه داروسازان

1- دکتر یداله سهرابی 129
2- دکتر محمود فاضل 92
3- دکتر منصور آرزومند 79

علی البدل

1- دکتر غلامحسین صادقیان 51

گروه پروانه‌دار

1- آقای اشکال آذرکیش 104
2- آقای جواد ملایی 88

علی البدل
1- مهدی مداحی 79

گروه آزمایشگاهیان

1- دکتر سیدعلی‌اکبر سیدمهدی 156
2- دکتر محمدرضا امینی‌فرد 144

علی البدل
1- دکتر محمدجواد عبیداوی 42

گروه ماماها

1- خانم فرحناز محمدی‌سعادت 133
2- خانم دکتر ناهید خداکرمی 130

علی البدل

1- خانم نوشین زنده زبان 86

 

گفتنی است دکتر کمال بیکی ده آبادی پزشک میبدی در  انتخابات نطام‌ پزشکی کشور  به عنوان بازرس کل  انتخاب گردید.

این موفقیت بزرگ که حاصل سالها تلاش در سطح کشور هست را به منتخب جامعه پزشکی کشور تبریک می گوییم.