دبیرستان خدیجه کبری شهرستان میبد با کسب یک سوم سهمیه دبیری شهرهای اردکان و میبد در کنکور 96 در رشته علوم انسانی خوش درخشید.

بام میبد : دبیرستان خدیجه کبری شهرستان میبد که از دبیرستان های دولتی این شهرستان محسوب می شود، امسال با قبولی صد در صدی دانش آموزانش در دانشگاههای دولتی و پیام نور و کسب یک سوم سهمیه دبیری میبد و اردکان در رشته علوم انسانی در کنکور 96 خوش درخشید.

گفتنی است 5 نفر از سهمیه 15 نفره دبیری شهر های میبد و اردکان در رشته علوم انسانی را خانمها : محدثه بحری ، محدثه کریمیان ، مهدیه غفوری ، اعظم حمیدی و بهاره برجسته به خود اختصاص داده اند.