تصاویری از برگزاری مراسم شب تاسوعای حسینی در امامزاده سید صدرالدین قنبر شهرستان میبد

در شب تاسوعای حسینی جمعیت چشمگیری از مردم عزادار شهرستان میبد و شهرهای اطراف در امامزاده سید صدرالدین قنبر شهرستان میبد به عزاداری پرداختند.

بام میبد : در شب تاسوعای حسینی در امامزاده سید صدر الدین قنبر مانند شبهای پیش ، بعد از اتمام عزاداری هیئت های محله بشنیغان ، هیئت عزاداران این محله به استقبال هیئت شاه حسن شاه حسین رفتند و مراسم شاه حسن شاه حسین را در صحن امامزاده در میان جمعیت دوستدار  سید الشهدا  (ع) برگزار نمودند و سپس به نخل برداری پرداختند.