امام جمعه میبد، ضمن قدردانی از معلیمن ، مربیان ، آموزش و پرورش ، مردم ، خیرین و مسئولین ، خظاب به دانش آموزان گفت : شما آرزوها و آرمان های آینده کشور و انقلاب اسلامی هستید که با شور ، حماسه و انگیزه شما آینده کشور درخشان تر خواهد بود.

بام میبد : آیت الله اعرافی امام جمعه میبد ، در مراسم تجلیل ار برگزیدگان کنکور 96 در میبد ضمن تشکر از دانش آموزان ، مربیان ، مدیران ، کارگزاران امر آموزش و همچنین مدیریت آموزش و پرورش میبد که بار دیگر برگ زرین و درخشانی بر کتاب قطور افتخارات آموزش و پرورش میبد افزودند ، بیان کرد : همه شما یک کاروان بودید که به خوبی به سرمنزل مقصود رسیدید.

وی چشم امید شهرستان را به آینده درخشان دانش آموزان عنوان نمود و افزود : ما مسئولان شهرستان در خدمت به دانش آموزان ، همه یک حرف ، یک سخن و یک دست هستیم و این اطمینان را به شما دانش آموزان می دهم که ما همه یعنی مردم ، خیرین و مسئولین ، آموزش و پرورش را در صدر کارها قرار داده ایم و همه در حد توان تلاش خواهیم کرد تا خادمانی برای شما نوجوانان و جوانان عزیز باشیم.

امام جمعه میبد تاکید نمود : آموزش و پرورش ، دانش آموز ، مربی ، معلم و مدیر جایگاه نخست را در حمایت ، عنایت و توجه دارند و باید در صدر توجه و کار همه قرار بگیرند.

وی گفت : مربیان و معلمان باید خاطری آسوده و آرام از همه جهت ها داشته باشند تا بتوانند به شما خدمت کنند .

آیت الله اعرافی مدرسه را هسته اصلی تعلیم و تربیت خواند که در این راستا باید امکانات علمی و فن آوری برای آن مهیا نمود و آن را جایگاه و محلی برای آرامش ، آسایش و رفاه دانش آموزان قرار داد به طوری که همه امکانات برای فراگیری علم و دانش و تحقیق و پژوهش را در خود داشته باشد.