پشتکار را از این زن یاد بگیرید

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]«ترینیداد» در مکزیک متولد شده و قلاب بافی با پاهایش را از 10 سالگی آموخته است.[/box] برترین ها: «ترینیداد» در مکزیک متولد شده و قلاب بافی با پاهایش را از 10 سالگی آموخته است. ترینیداد می گوید: «وقتی کوچک بودم، من و خانواده ام واقعا فقیر بودیم. یعنی درواقع هیچی نداشتیم. […]


[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]«ترینیداد» در مکزیک متولد شده و قلاب بافی با پاهایش را از 10 سالگی آموخته است.[/box]
برترین ها: «ترینیداد» در مکزیک متولد شده و قلاب بافی با پاهایش را از 10 سالگی آموخته است. ترینیداد می گوید: «وقتی کوچک بودم، من و خانواده ام واقعا فقیر بودیم. یعنی درواقع هیچی نداشتیم. حتی لباسی برای پوشیدن! ما 16 نفر بودیم با خانواده ای کم درآمد یا تقریبا بدون درآمد. اما از معلمم ممنونم که به من یاد داد چطور سخت کار کنم تا مستقل شوم. من به زندگی امیدوارم . مستقلم. صرف نظر از اینکه دست ندارم، زندگی زیباست. من در زندگی اهداف زیادی دارم که باید آن ها را به انجام برسانم، برای خودم ارزش و برای دیگران احترام قائلم. به این توجه نکنید که زندگی چقدر می تواند سخت باشد…. به مبارزه ادامه دهید.»