رییس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری میبد از چگونگی اداره برج کبوتر خانه میبد به دلیل واگذاری آن به شرکت تعاونی دهیاری های میبد اعلام بی اطلاعی و عدم پاسخگو بودن کرد .

بام میبد :  مشتاقیان رییس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری میبد در پاسخ به سوالی که در مورد نحوه اجاره  دادن غرفه ها در برج کبوتر خانه میبد از وی شد ،  از چگونگی اداره  و نحوه اجاره دادن غرفه ها در محوطه اطراف این برج به دلیل واگذاری آن به شرکت تعاونی دهیاری های میبد اعلام بی اطلاعی و عدم پاسخگو بودن کرد .

برج کبوتر خانه میبد که چند سالی است از فضای آن در ایام عید جهت عرضه و فروش صنایع دستی استفاده می شود ، در اواخر سال 96 به مدت یکسال از طرف شرکت تعاونی دهیاری های میبد به بخش خصوص واگذار شده است .

حسینی مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های میبد واگذاری این برج را از طریق مزایده اعلام نمود که در نشریه میبد نوین آگهی آن داده شده است ، ولی  متاسفانه  به دلیل اینکه افراد اعتقاد چندانی به موفقیت بهره برداری از این مکان را نداشتند و ریسک سرمایه گذاری در این مکان تاریخی را نمی توانستند بپذیرند ، مورد استقبال زیادی از طرف بخش خصوصی قرار نگرفت.

وی گفت : بهره برداری از فضای این برج جهت دایر نمودن نمایشگاهی دائمی بارها به شرکت تعاونی بانوان میبد پیشنهاد شد ، اما مورد عدم استقبال آنها نیز قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های میبد افزود : برج کبوتر خانه میبد در اواخر سال 96 به مدت یکسال از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است و طرف قرار داد که این مکان را ماهیانه 4 میلیون و هشتصد هزار تومان اجاره کرده است ، حق دارد آن گونه که خود می خواهد آن را اداره کند و کسی نمی تواند بهایی برای اجاره دادن غرفه ها به او پیشنهاد کند و نیز اعتراضی در مورد واگذار کردن این مکان به غیر از سوی طرف قرارداد داشته باشد.

آنچه در مورد برج کبوتر خانه میبد که قدمت آن به دوران قاجاریه برمی‌گردد و در سال 1364 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 1691 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، مورد سوال است ، نحوه واگذری آن است که تحت چه شرایط و ضوابطی صورت گرفته است ؟

همچنین  آیا اطلاع رسانی به مزایده گذاشتن یک مکان تاریخی تنها از طریق یک نشریه محلی می تواند ، کافی باشد.

گفتنی است ، برج کبوتر خانه میبد ، در طول سال و به ویژه ایام نوروز به طور بسیار چشمگیری  مورد استقبال و بازدید گردشگران و توریست ها قرار دارد.