علیرضا آزادمنش عضو کمیسیون مالی، بودجه و عمران شورای اسلامی شهر میبد ، گزارشی از مصوبات کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر میبد که طی نشستی در روز گذشته به تصویب رسید ، ارائه نمود.

بام میبد : عضو کمیسیون مالی، بودجه و عمران شورای اسلامی شهر میبد طی گزارشی اعلام نمود : در نشست روز گذشته ، انتقال ششدانگ 433 مترمربع زمین در مسیر بلوار زیتون با پرداخت مبلغ سه میلیارد و 484 میلیون ریال به نام شهرداری ، کارسازی 95 مترمربع از پلاک قرار گرفته در مسیر خیابان انقلاب شهیدیه که 20 مترمربع باقیمانده دارد به مبلغ 550 میلیون ریال به ازای میزان ملک در مسیر از سوی شهرداری و به مزایده گذاشتن اجاره مغازه های پشت ایستگاه خط واحد واقع در بلوار بسیج ، جنب اوقاف به تصویب رسید .

همچنین مجید آقایی کارشناس طراحی شهری و معماری با حضور در این نشست توضیحاتی را در خصوص طراحی مسیر بین بلوار بسیج و خیابان هفت تیر که ابتدای آن از بلوار بسیج به نام پارک مشاهیر نامگذاری شده ، ارائه داد.

این کارشناس سازگاری با محیط، بازیافت آسان، عدم نیاز انرژی، صرفه اقتصادی، کمک به اقتصاد محلی، سادگی اجرا، نقش اجتماعی، زندگی در سلامت و آسایش، زیبایی شناسی و نقش فرهنگی را از ویژگی های معماری خاک معرفی کرد و اینگونه معماری را برای اجرا در این مسیر مناسب دانست.

وی در خصوص کشاورزی پایدار و مدیریت مصرف آب و همچنین ابر خشت و اجرا در این مسیر نیز توضیحاتی ارائه داد.