مسئول و کارشناس بسیج سازندگی ضمن ارائه توضیحاتی در باره طرح صندوق های مردم یار، ارزیابی بازار فروش برای یک تولید یک محصول و نیز نیاز سنجی را ، اولین و مهمترین قدم در تولید و فروش محصولات ذکر نمود.

بام میبد : محمد حسین علیزاده مسئول و کارشناس بسیج سازندگی در نشستی که در پایگاه مقاومت بسیج عفاف با حضور بانوان برگزار شد ، ، بیان کرد : یک فرد برای ایجاد اشتغال و گرفتن تسهیلات از صندوق های مردمی در ابتدا باید به سوالاتی در برگه درخواست وام پاسخ دهد که آیا می خواهد ، کار گروهی انجام دهد یا شخصی ، همچنین آیا آموزش های علمی و عملی را برای آن کاری که می خواهد انجام دهد ، گذرانده یا نه ؟

وی افزود : همچنین آنچه برای ایجاد یک کار مورد نیاز است و مواد اولیه که برای تولید محصول به کار می رود ، نیز اهمیت دارد و اینها سوالاتی هست که افراد برای گرفتن وام از صندوق های مردمی که به دنبال تشکیل گروه هایی مردمی با هدف اشتغال آفرینی و اشتغال زایی ، ایجاد می شود ، نیز باید به آنها جواب دهند.

علیزاده با اشاره به اینکه ، ما اکثرا تولید کننده خوبی هستیم ، اما فروشنده خوبی نیستیم ، گفت : برای تولید محصول ، باید ببینیم آن محصولی که می خواهیم تولید کنیم ، بازار فروش دارد یا نه و اگر بازار فروش ندارد ، باید بدانیم که رفتن ما به سمت تولید آن محصول ، کار بی فایده ای است ، چون سودی از آن نمی بریم.

وی در ادامه اظهار داشت : در یک کار گروهی ، اگر یک فرد تمام آنچه ذکر شد را مورد توجه قرار داد و اعضای گروه نیز آن را تایید کردند ، می تواند وام از صندوق های مردمی ایجاد شده توسط گروه با نظارت بسیج سازندگی دریافت کند.

وی افزود : بعد از دریافت وام توسط فرد ، از کارگاه او بازدید صورت می گیرد و در فروش محصولاتی که تولید می کند ، نیز از طریق عرضه در نمایشگاه هایی که در سطح شهر دایر می گردد ، به فرد تولید کننده کمک می شود ، همچنین بعد از گذشت شش ماه از ایجاد یک صندوق مردمی ، بین صندوق هایی که در یک شهرستان ایجاد می گردد با صندوق های مردمی در شهرها و استان های دیگر ارتباط برقرار می شود و ممکن است محصولی که تولید می شود ، در استانهای دیگر فروش خوبی داشته باشد که با معرفی سرگروه صندوق ها در یک شهرستان به سرگروه صندوق های مردمی درشهرها و استانهای دیگر ، امکانی برای فروش محصولات در آن استانها فراهم می گردد ، بدون اینکه اینکه فرد خودش نیازی به رفتن به استانهای دیگر برای فروش محصولات خود داشته باشد .

کارشناس مسئول بسیج سازندگی در پایان با ذکر این نکته که عرضه و تولید محصولات در همان ابتدا ، با فروش همراه نیست و مدت زمانی طول می کشد تا کالای تولید شده در بازار به فروش رود ، نیازسنجی را در تولید یک محصول بسیار با اهمیت شمرد.