تفکیک سندهای مسکن مهر در جلسه شورای  مسکن که در محل فرمانداری میبد برگزار شد ، مورد بررسی قرار گرفت.

بام میبد : در جلسه شورای مسکن با حضور فرزین خادمی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار میبد ، چگونگی تفکیک سندهای مسکن مهر و نیز روشنایی و جمع آوری زباله در محدوده ساختمان های مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفت .

همچنین مواردی نظیر دادن درخواست پایان کار به شهرداری ، پیگیری برگزاری مجمع عمومی تعاونی مسکن ، تشکیل هیئت تسویه ، پیگیری روشنایی معابر بیرونی مسکن مهر ، شناسایی افرادی که دفترچه اقساط نگرفته اند و ارائه لیست افرادی که دفترچه اقساط گرفته اند، به اداره تعاون مصوب گردید.

گفتنی است در این نشست در مورد روند کار تعاونی مسکن ، هم توضیحاتی ارائه شد.