اشعار شب چهارم مراسم شاه حسن شاه حسین در امامزاده سید صدر الدین قنبر میبد/ ویدئو

اشعاری که هیئت متحدین سید صدر الدین قنبر در شب چهارم عزاداری خود در مراسم شاه حسن شاه حسین می خوانند:

زينب به فغان و ناله مي گفت (۲)
كو سرور لافتي حسينم
در دشت بلا به دست كفار (۲)
گرديد شهيد نور عينم