شورای شهر میبد علی رضا نقوی را به عنوان شهردار معرفی نمود

علی رضا نقوی با کسب چهار رای اعضای شورای شهر میبد به عنوان شهردار این شهرستان انتخاب و معرفی شد.

بام میبد : شورای شهر میبد یکشنبه شب برای انتخاب شهردار تشکیل جلسه داد .

در این جلسه با رای گیری که با حضور ۶ عضو شورای شهر به عمل آمد ، آقایان یحیی علیزاده و حسین سعیدی هر کدام یک رای کسب نمودند و علی رضا نقوی با کسب چهار رای به عنوان شهردار میبد از سوی شورای شهر میبد انتخاب و معرفی شد.

در این نشست صفر علی دهقانی عضو شورای شهر میبد حضور نداشت.

دکتر علیرضا پاک گوهر از نامزد های این شورا برای مدیریت شهرداری میبد به دلیل انتخاب شدن به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور میبد با حضور در این نشست ، اجازه خواست از نامزدی شهرداری میبد استعفا دهد.

وی طی سخنانی به عنوان فردی در مجموعه دانشگاه پیام نور اظهار آمادگی در برگزاری نشست های تخصصی و کارهای مطالعاتی برای مساعدت به مجموعه شهرداری و شورای شهر میبد کرد.