یقه انگلیسی دو تکه

براي پياده کردن يقه از الگوي پايه استفاده مي کنيم . يک سانتيمتر از گوشه گردن داخل مي شويم ، اين يک سانتيمتر بستگي به اين دارد که بخواهيم يقه از گردن فاصله داشته باشد ، براي کت زنانه اين ميزان را از شانه داخل مي شويم و براي کت مردانه اين ميزان را از […]

براي پياده کردن يقه از الگوي پايه استفاده مي کنيم .
يک سانتيمتر از گوشه گردن داخل مي شويم ، اين يک سانتيمتر بستگي به اين دارد که بخواهيم يقه از گردن فاصله داشته باشد ، براي کت زنانه اين ميزان را از شانه داخل مي شويم و براي کت مردانه اين ميزان را از سرشان خارج مي شويم تا کاملا يقه روي گردن بخوابد .
براي بازي يقه مي توانيم تا کمر يا تا سينه ميزان بازي را تعيين کنيم ، اما نرمال آن 18 تا 22 سانتيمتر است که اين ميزان براي کت کم ميباشد بهتر است آن را بيشتر کنيم .
از 1 سانتيمتر به بازي يقه وصل مي کنيم.

و از وسط اين خط شکسته خطي حدود 6 الي 7 سانت مي کشيم يک سانت بالا و 1سانت پايين به صورت پنس مي بنديم تا از شل ايستادن يقه جلوگيري شود و
باعث زيبا تر شدن يقه شود .
وقتي پنس را مي بنديم کاغذ تا مي شود دست مي کشيم و اين تا خوردگي را تا آخر ادامه مي دهيم .


در اين جا يقه انگليسي سرخود را مي کشيم و با تغييراتي که مي دهيم يقه انگليسي دو تکه به دست مي آيد.

از قسمت يقه در سرشانه يک سانت داخل مي شويم و با يک هلال باز به قسمت دال يقه وصل مي کنيم .
اگر هلال خيلي گرد باشد دوخت آن سخت تر است . بعد به اندازه يک سانتي که از سرشانه جلو داخل شديم از سرشانه پشت هم داخل مي شويم تا دو سرشانه هم اندازه شود .
بعد يقه پشت را اندازه مي زنيم هر اندازه بود مثلا 8 سانت از يک سانت داخل شده يقه در سرشانه جلو بالا می رويم و بعد به قسمت بالاي يقه که 1/5 سانت از آن بالا رفته بوديم براي اينکه يقه کشيدگي نداشته باشد ، وصل مي کنيم بعد خط هلال را مي چينيم .

وقتي قسمت بالا را جدا کرديم حتما يک علامت مي گذاريم که در موقع دوخت دال مشخص باشد البته بايد روي پارچه هم علامت گذاري شود.

بعد از جدا شدن يقه ما يک بالاتنه داريم که براي سجاف از قسمت بالا 5 الي 7 سانت داخل مي شويم و از قسمت پايين هم همين طور و به هم وصل ميکنيم .
براي دوخت لايي چسب را به اندازه الگو در مي آوريم فقط 2 ميليمتر اضافه تر از الگو در مي آوريم و دوخت کاملا روي لايي چسب انجام ميشود ،  زاپاس ها لايي چسب ندارد .
لايي چسب را ابتدا با اتو بخار مرطوب مي کنيم و بعد با اطو خشک ملايم به پارچه مي چسبانيم اگر اتو داغ باشد لايي چسب جمع مي شود و پارچه از پشت حالت چروک پيدا مي کند .
وقتي لايي چسب را چسبانديم ، دور تا دور يک سانت زاپاس مي گذاريم و بعد برش مي زنيم يک لايه هم براي قسمت پشت در مي آوريم و از جايي که علامت زده بوديم مي دوزيم .
بعد از اين که دور تا دور يقه را دوختيم ،اضافات آن را قيچي کرديم .
سرشانه هاي جلو و پشت را به هم مي دوزيم و هميطور خط هاي پهلو را و براي قسمت پايين هم سجاف را به اين شکل آماده مي کنيم که لايي چسب را اندازه الگو در مي آوريم و روي پارچه مي چسبانيم .در قسمتي که داخل دوخت مي رود زاپاس نمي خواهد همراه با لايي چسب سردوز مي شود.
بعد يقه را که اتو کرده ايم به بالاتنه مي دوزيم به اين صورت که از جايي علامت گذاشته بوديم يقه را مي گذاريم و چون هلال است در موقع دوخت سوزن را در پارچه نگه مي داريم و تنها پايه چرخ را بالا مي دهيم و دوخت را برمي گردانيم به اين ترتيب اين قسمت دوخته مي شود.
دوخت را تا گوشه گردن ادامه مي دهيم و بعا سجاف را ميگذاريم و از قسمت دال مي دوزيم و آن قسمت هلال که قبلا دوخته بوديم دوباره با سجاف دوخت مي شود
بايد توجه داشته باشيم که سمتي که لايي چسب دارد به روي لباس باشد .
دوخت را تا گوشه گردن مي دوزيم بعد زاويه ها و زاپاس ها را قيچي مي کنيم زاپاس را در قسمت پايين بايد به طرف سجاف بخوابانيم و يک دوخت روي زاپاس سجاف می کنيم تا زمانيکه سجاف را برمي گردانيم سجاف بيرون نکشد به اين شکل سجاف راحت به پشت بازمي گردد .
تنها نکته اي که وجود دارد اين اين است که گوشه شانه را چرت مي زنيم به طوري که بالاتنه و يقه هم چرت بخورد بعد از جاي چرت يک طرف يقه به بالاتنه دوخته مي شود و زاپاس ها به طرف داخل تا مي خورد و قسمت رو به روي يقه طوري دوخته مي شود که قسمت پشت يقه هم تميز درآيد سجاف هم برمي گردد که يا به سرشانه سردوز مي زنيم و یا بست مي زنيم به اين ترتيب يقه انگليسي ما آماده است .
براي دکمه هم از انتهاي شکستگي يقه شروع به دکمه گذاشتن مي کنيم.

گردآوری : سایه بونک