خوشنویسی از جمله هنرهای تحول یافته سال های اخیر در میبد است و انجمن خوشنویسان این شهرستان به نسبت جمعیت ساکن در شهر تاکنون رتبه های بسیار خوبی را در سطح ملی کسب کرده است.

یزد- ایرنا: با عنایت به برگزاری امتحانات سراسری میان دوره ای خوشنویسی سال 97 در فرهنگسرای میبد که 2 روز گذشته در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد، مدرس خوشنویسی ، مسئول آموزش و برگزاری امتحانات انجمن گفت : دوره های برگزار شده انجمن شامل خط تحریری مبتدی و پیشرفته و دوره های قلم نی در سطوح مقدماتی ، متوسط ، خوش ، عالی ، ممتاز و فوق ممتاز است .

ایمان نظیری با اشاره به اینکه امتحانات خوشنویسی سالی سه بار برگزار می شود ، افزود: در میبد حدود 28 هنرمند ممتاز خوشنویس و سه نفر هم هنرمند فوق ممتاز فعالیت دارند.

وی یادآور شد : تاکنون رتبه های گوناگونی توسط خوشنویسان انجمن در مسابقاتی که در مدارس برگزار می شود به دست آمد، همچنین انجمن در طول سال به مناسبت های گوناگون نمایشگاه ها برگزار می کند.

نظیری افزود : همچنین اعضضای انجمن خوشنویسان میبد در استان یزد نیز اقدام به برگزاری نمایشگاه می کنند که در این ارتباط نمایشگاه علیرضا بیگی خوشنویس فوق ممتاز میبد در ایام دهه فجر در یزد برگزار خواهد شد.

مدرس خوشنویسی میبد به برگزاری برنامه های زنده به مناسبت های مختلف اشاره کرد که خوشنویسان در مراسم هایی در شهر حضور پیدا می کنند و آنچه مورد نظر مردم هست نوشته و به رایگان به آنها داده می شود.

مسئول آموزش و برگزاری امتحانات انجمن خوشنویسی میبد به برگزاری کارگاه های خوشنویسی فوق ممتاز با حضور محمود رهبران از اساتید بین المللی خوشنویسی استان یزد اشاره کرد و افزود : رهبران از اساتید به نام خوشنویسی استان است که تا کنون به درایت ، فهیم بودن و فرهیختگی وی کم داریم.

وی با ارائه تعریفی از خوشنویسی گفت : خط خوش نشان دهنده اعتبار افراد و در معنی خاص و کاربردی ، هر کسی آشنا با هنر خوشنویسی لذت وافر و وصف نشدنی از دیدن خط خوش و نیکوی یک هنرمند به ویژه اینکه ادبیات اصیل ایرانی را به رشته تحریر درآورده و حس هنرمند در آن نهفته باشد ، می برد.

انجمن خوشنویسی میبد در سال 74 توسط استاد امامی زارچی تاسیس شد و فعال ترین انجمن هنری منطقه است.

در این انجمن هم اکنون 27 استاد ممتاز و حدود 200 خوشنویس در میبد فعالیت دارند.

سید عماد الدین حسینی ، ایمان نظیری و علیرضا بیگی سه هنرمند فوق ممتاز خوشنویسی میبد هستند.