معاون مشارکت‌های مردمی مراکز غیر دولتی و اشتغال سازمان بهزیستی استان یزد اشتغال ایجاد شده برای معلولین 70 درصد عنوان کرد و گفت : درسال جاری 220 میلیارد ریال اعتباراختصاص داده شده بخش اشتغال بهزیستی استان بوده که 180 میلیارد ریال تخصیص و 120 میلیارد ریال نیز پرداخت گردیده است.

بام میبد : حسین بمانی معاون مشارکت‌های مردمی مراکز غیر دولتی و اشتغال سازمان بهزیستی استان یزد درحاشیه برگزاری سمینارطراحی مدل کسب و کار و باید و نباید های کسب و کار حرفه ای در سالن اجتماعات فرمانداری میبد افزود : سازمان بهزیستی طی اجرای برنامه های اشتغال و کارآفرینی که برای معلولین ، زنان سرپرست خانوار ، معتادین بهبود یافته و دیگر افراد تحت پوشش خود به عنوان جامعه هدف انجام می شود در ابتدا آماده سازی شغلی در حوزه معاونت های تخصصی چون توانبخشی ، پیشگیری و اجتماعی را دنبال می کند.

وی گفت : افرادی که به بهزیستی مراجعه می کنند اگر مشکل اشتغال داشته باشند در مجتمع ها و ادارات برای آنها پرونده تشکیل داده می شود و با توجه به  نیاز دردوره های آموزشی کسب و کار شرکت داده می شوند.

معاون مشارکت‌های مردمی مراکز غیر دولتی و اشتغال سازمان بهزیستی استان یزد با اشاره به برگزاری همایش های کسب و کار برای کارشناسان اشتغال و نیز کارگاه هایی به همین منظور، تصریح کرد: در جامعه و نگاه نظام  اشتغال موضوع مهمی است ، اما در حوزه بهزیستی علاوه بر فقر اقتصادی ، فقر جسمی هم وجود دارد که ایجاد اشتغال را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: اشتغال زایی برای معلولین تنها با کمک دولت میسر نیست و بخش غیردولتی به عنوان کارفرما با با توجه به تسهیلاتی به این بخش ارائه می شود ، می تواند در این حوزه بیشترین نقش آفرینی را داشته باشد.

بمانی در ادامه گفت : با توجه به سیاست و رویکرد بهزیستی درارائه تسهیلات به کارفرمایان برای به کارگیری حداقل پنج فرد معلول حدود 1 هرار و 200 نفر از مددجویان بهزیستی در شرکت ها ، کارخانجات و نیز موسسات غیر دولتی شاغل هستند.

وی یاد آور شد : بهزیستی با عنایت به وظیفه ای که دارد 23 درصد حق بیمه معلولین را پرداخت کرده  ، همچنین با توجه به عدم کارایی معلولین وشدت معلولیت آنها ، بین 10 تا 50 درصد حق وحقوق پرداختی به کارفرما بازگردانده می شود.

وی تصریح کرد:برگزاری همایش ها برای آشنایی با مدل های کسب و کار و سوق دادن معلولین به سمت ایجاد کسب و کار برای خود می باشد چنانچه درحال حاضر نیز معلولینی هستند که خود به عنوان کارآفرین برای معلولینی  دیگر ایجاد اشتغال کرده اند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد نیز هدف از برگزاری سمینار برگزار شده را توانمند سازی معلولین با توجه به مشکل بودن اشتغالزایی برای آنها نسبت به افراد عادی جامعه می باشد تا هم خودشان آموزش ببینند و هم کارشناسان و هم کارفرمایانی که برای آنها ایجاد اشتغال می کنند.

سید محسن فلاح با اشاره به اینکه بهزیستی میبد در حوزه اشتغال معلولین با توجه به صنعتی بودن شهرستان نسبت به شهرستان های دیگر استان وضعیت بهتری را دارد ، افزود: بیشترین آمار بیکاری را نابینایان دارند ، با توجه به سهمیه 130 نفر اشتغالزایی در سال جاری تاکنون برای با اعتباری حدود 17 میلیارد و 200 میلیون ریال برای 90 اشتغالزایی شده است.

وی همچنین اشتغالزایی در سال گذشته را با اعتباری حدود 24 میلیارد ریال برای 190 نفر ذکر کرد و اظهار داشت : بعد از مرکز استان میبد بیشترین اشتغالزایی و نیز ارائه تسهیلات در ده بانک عامل از 100 میلیون ریال 200 میلیون ریال در حوزه های صنایع دستی نظیر زیلو بافی ، قالی بافی ، سفال و سرامیک ئر حوزه کارفرمایی کاشی و سرامیک داشته است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد در ادامه به تاسیس موسسه خیریه اشتغال در شهرستان به عنوان بازوی اجرایی بهزیستی و مدد جویان اشاره کرد که می تواند برای مدجویان ایجاد اشتغال کند و این اشتغال زایی همراه با آموزش و تشویق معلولین به کارفرما شدن می باشد.

وی بیشترین تلاش را درآینده به سمت و سوی  ایجاد اشتغال در حوزه زیلو بافی ، سفال و سرامیک و نیز گردشگری عنوان کرد و اظهارداشت : میبد تنها شهرستانی هست که بیشترین گروه همیار زنان سرپرست خانوار دارد که در حوزه های آژانس ، عکاسی ، خیاطی ، زیلو بافی وۀرایشگری و… امرار معاش می کنند.

مدرس سمینارطراحی مدل کسب و کار و باید و نباید های کسب و کار حرفه ای هم گفت : برگزاری سمینار برای آموزش به افراد است که کسب و کار خود را به صورت اصولی و صحیح راه بیندازند تا در آینده کسب و کارشان به شکست منجر نشود.

فواد ذکری افزود: اصولی عمل کردن و بر مبنای تحقیق و پژوهش کسب و کار ایجاد کردن بر طبق مدل کسب و کاردرصد شکست به زیر پنج درصد و حتی صفر می رسد.

وی تحقیق ، بررسی و پژوهش و نیز داشتن روابط عمومی بالا یا پررو بودن به معنای خوب و قدرت بیان را رمز موفقیت در کسب و کار و درجامعه ذکر کرد.

درسمینارطراحی مدل کسب و کار و باید و نباید های کسب و کار حرفه ای 9 مرحله یخش مشتری ، ارزش پیشنهادی ، کانال ها ، ارتباط با مشتری ، جریان های درآمدی ، فعالیت های کلیدی ، منابع کلیدی ، شرکای کلیدی و ساختار هزینه به عنوان مراحل مدل کسب و کار ذکر شد.

همچنین عنوان شد که تخصص ، تجربه و مهارت و نیز آشنایی با زبان های روز دنیا مهمترین مدارک دراستخدام افراد در شرکت های بزرگ دنیا است و داشتن مدرک تحصیلی دراین مسیر و نیز در درآمدزایی اهمیت چندانی ندارد.

در حال حاضربهزیستی میبد  3 هزار معلول و مددجوی مستمری بگیرماهیانه و موردی دارد که از این تعداد 700 نفر شرایط اشتغال داشته و نزدیک به 500 نفر آنها جذب بازارکار شده اند.

تعداد کارفرما در به کارگیری معلولین درمیبد 38 نفرهستند که بعضی از انها حتی بالای 20 نفر فرد معلول را جذب کرده اند و این تعداد کارفرما کسانی هستند که به صورت خیری بدون گرفتن تسهیلات و مزایا برای معلولین ایجاد اشتغال کرده اند.