مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر استان یزد گفت : شیوه های جذب متنوع است ، همچنین تبیین فقط سخنرانی نیست اگر بتوانیم حتی برای یک نفر هم وقت بگذاریم به تبیین که هفت گام دارد ، پرداخته می شود.

یزذ- ایرنا : حجت الاسلام علی گندمی عصر یکشنبه در جمع رابطان نمایندگی ولی فقیه در سپاه میبد افزود: اهمیت جاذبه و جذب حداکثری و علم به آن باعث می شود از ریزش ها جلوگیری کند و رشد و پیشرفت امور را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع مهم تبیین یادآور شد: این موضوع منحصرا در قالب مسائل و مفاهیم سیاسی معنا پیدا نمی کند بلکه در حوزه های مختلف اجتماعی و خانوادگی نیز تبیین مسائل و موضوعات اهمیت زیادی دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر یزد اظهار داشت : خانواده هایی متزلزل و مشکل زا هستند و به نوعی به جامعه آسیب می رسانند، خانواده هایی هم هستند که متعادل بوده، روحیه قشنگ و خوبی دارند ، همچنین خانواده هایی متکامل نیز با روحیه عالی در جامعه زندگی می کنند و وجودشان برای جامعه منفعت و سود دارد.

وی با اشاره به اینکه خانواده متکامل به جز خودش به دیگران نیز توجه دارد، گفت : بر این اساس جوانان سه دسته اند ، دسته ای مراجع به دین هستند و دغدغه شان دین و به جا آوردن تکالیف دینی است ، گروهی هم مو اجهین به دین و گروهی هم معاندین به دین هستند که نسبت به دین دشمنی می ورزند.

گندمی تصریح کرد : باید با جوانانی که مراجعین به دین هستند محبت ورزید ، به آنها خط داد و از آنها راهکارخواست و راهکار داد ، همچنین مواجهین با دین را هم نباید طرد کرد بلکه باید آنها در جلسات دعوت کرد.

وی افزود : در سیره علماست که حتی معاندین به دین را هم مورد توجه قرار می دهند و تجربه نشان داده است با باور کردن این گروه می توان سعی در جذب آنها کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر یزد یادآور شد : می توان در فضای کاری خود اقداماتی را انجام داد که ایجاد روحیه تعاون و تحول در جامعه را در پی داشته باشد و به دنبال آن جذب حداکثری صورت گیرد.

وی در ادامه شناسایی افراد و ظرفیت ها ، جذب ، توجیه افراد ، فراهم کردن بستر ، آماده سازی مقدمات کار و زیرساخت ها ، همکاری و تامل و ارزیابی را به عنوان مراحل تبیین برشمرد.