شکوه حضور مردم ولایت مدار میبد با برگزاری جشن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در مصلی آیت الله اعرافی به نمایش گذاشته شد و بانگ الله اکبر آنها در میثاق بستن برای ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه های دشمنان در آسمان این شهر طنین انداخت.

شکوه حضور مردم ولایت مدار میبد با برگزاری جشن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در مصلی آیت الله اعرافی به نمایش گذاشته شد و بانگ الله اکبر آنها در میثاق بستن برای ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه های دشمنان در آسمان این شهر طنین انداخت.