معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار میبد گفت: طرح پرورش بوقلمون با ظرفیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ قطعه در مرغداری های روستایی این شهرستان به صورت پایلوت پیگیری و اجرا می شود.

یزد- ایرنا : فرزین خادمی در حاشیه برگزاری نشست اقتصاد مقاومتی با موضوع پرورش بوقلمون به خبرنگار ایرنا گفت : پیرو جلسه اقتصاد مقاومتی استان شرکت پرورش ماکیان استان یزد اقدام به تهیه طرح پرورش بوقلمون با ظرفیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ قطعه در مرغداری های روستایی کرده و در این نشست با حضور دهیاران هزینه ها و سود ناشی از راه اندازی واحدهای پرورش بوقلمون نژاد برنزی در روستاها برای ایجاد درآمد پایدار روستایی مطرح شد.

وی افزود: در این نشست با حضور دهیاران مقرر شد چند واحد در روستاها برای پرورش ۲۰۰ قطعه ای بوقلمون به صورت پایلوت انتخاب و راه اندازی شود تا در صورت جوابدهی ، این طرح با هدف ایجاد درآمد روستایی و درراستای اقتصاد مقاومتی درسطح شهرستان و بیشتردر روستاها اجرا شود.