طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها برای ارتقاء سواد دانش آموزان در مدارس شهرستان میبد اجرا شد.

بام میبد : به گزارش روابط عمومی بهزیستی سید محسن فلاح رئیس اداره بهزیستی میبد با ارائه توضیحاتی در باره ااین طرح گفت :  طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها از 1395 به صورت پایلوت جهت ارتقاء سواد دانش آموزان در شهرستان شروع شد که تاکنون ادامه دارد.

وی گروه مخاطبین طرح را پایه های دهم  و یازدهم متوسطه عنوان کرد و افزود : مباجث تخصصی پیشگیری از معلولیت ها ، سلامت و پیشگیری از بیماری و معلولیت ، سلامت دستگاه عضلانی- اسکلتی در نوجوانان، سلامت بینایی و شنوایی در نوجوانان، ژنتیک و مشاوره ژنتیک و پیشگیری از حوادث از مباحث آموزش در طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها می باشد.

رئیس اداره بهزیستی میبد در ادامه گفت : در سال 1397برای  تعداد یک هزار و 186 نفر از دانش آموزان دختر پایه دهم و یازدهم در قالب 53 کارگاه و نیز برای  865 نفر از دانش آموزان پسر پایه دهم و یازدهم که در قالب 40 کارگاه  مباحث آموزشی فوق ارائه گردید.

وی همچنین اظهار داشت :  در این طرح 209 نفر از دانش آموزان دختر مورد غربالگری مشاوره ژنتیک قرار گرفتند.