شهردار واعضای شورای شهر میبد با حضور در مرکزتوانبخشی سالمندان حبیب بن مظاهر میبد مقام مادر و زن را در سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) گرامی داشتند.

شهردار واعضای شورای شهر میبد با حضور در مرکزتوانبخشی سالمندان حبیب بن مظاهر میبد مقام مادر و زن را در سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) گرامی داشتند.