جلسه هماهنگی همایش میبد سرزمین سازه های آبی ، اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور میبد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسئولین شهرستان میبد برگزار شد ، حسین فلاح فرماندار میبد با اشاره به اعتبارات سطح شهرستان … بر استفاده از پتانسیل های و فراهم کردن زیر ساخت ها را یادآور شد.

وی افزود: برگزاری همایش میبد سرزمین سازه های آبی ، اشتغال و کارآفرینی می تواند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و اتحاد و هماهنگی ارگان هایی مانند شهرداری و اداره میراث فرهنگی و نهاد و ادارات مرتبط انجام شود.

شهردار میبد نیز فراهم کردن زیر ساخت و اسپانسر و نیز تصمیم گیری در مورد زمان و مکان برگزاری همایش را خواستار شد.

مدیر پایگاه پژوهشی میبد هم توضیحاتی در مورد لزوم معرفی شهرستان میبد به عنوان آسیاب های آبی و نیز مطرح کردن آثار ملی تاریخی میبد مانند نارین قلعه و تامین اعتبار در این خصوص ارائه کرد.

گفتنی است در ابتدای جلسه دکترعلیرضا پاک گوهر توضیحاتی را در ارتباط با برگزاری همایش میبد سرزمین سازه های آبی ، اشتغال و کارآفرینی ، نحوه برگزاری این همایش و اهداف و برنامه های آن و زمان برگزاری همایش ارائه کرد و استفاده از پتانسیل دانشگاه ها را خواستار شد.