دوخت کش

اضافات در قسمت های مختلف لباس مانند یقه و مچ و کمر دامن و شلوار و یا پیراهن را با دوخت کش می توان به اندازه مورد نظر رسانده و کش دوزی به راحتی و زیبایی لباس کمک می کند و بیشتر برای پیراهن بچه ها و لباس های اسپرت بکار می رود. روش اول […]

اضافات در قسمت های مختلف لباس مانند یقه و مچ و کمر دامن و شلوار و یا پیراهن را با دوخت کش می توان به اندازه مورد نظر رسانده و کش دوزی به راحتی و زیبایی لباس کمک می کند و بیشتر برای پیراهن بچه ها و لباس های اسپرت بکار می رود.

روش اول :

1- ابتدا کش و آن قسمتی که کش دوخته می شود 4 قسمت می شود و مقدار کش به تناسب کشش آن 10-5 سانت کمتر از مقدار اصلی می باشد.

2- نقاط تقسیم شده با سوزن به هم وصل کرده تا مقدار چین به تناسب تقسیم شود .

3- سوزن چرخ را در ابتدای کش فرو کرده پایه چرخ را خوابانده پارچه را کشیده تا اندازه کش شود و با درجه زیگزاگ چرخ کش را می دوزیم.

روش دوم :

1- محل دوخت کش را خط کشیده و از نوار اریب و یا از پارچه نازک به عرض کش و جای دوخت و طول محل مورد نظر برش کرده و برروی خط کشیده شده مماس کنید

2- دو طرف نوار را بدوزید بطوریکه ابتدا و انتهای نوار باز باشد برای رد کردن کش

3- از قسمت باز نوار کش را با سنجاق قفلی رد کنید و دو سرکش روی هم قرار دهید و چند بار بدوزید

4- در آخر قسمت نوار دوخته می شود.

LG_1358066979_a46c841ecb2255f35724ad2fda11fc93

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

منبع : www.kook.ir