معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد گفت : همچنان که شهر تاریخی میبد درایام نوزوز آماده پذیرایی از گردشگران بود متولیان امور گردشگری در تابستان نیز باید برنامه ریزی کنند که میبد به عنوان شهرهمیشه میزبان گردشگران و مسافران ایرانی و خارجی همواره عملکردی مطلوب داشته باشد.

به نقل از فرمانداری میبد علیرضا ابوالحستی درنشست خدمات سفرافزود: با توجه به اینکه مرکزاستان  یزد شهری تاریخی است و میبد نیز شهر جهانی زیلو است ، این استان و شهرستان میبد هدف گردشگران و مسافران است و باید با عنایت به دستورالعمل ها به رفع نواقص و هماهنگی و برنامه ریزی اقدامات در این خوزه پرداخت تا ارائه خدمات به گونه ای مناسب و مطلوب در همه مکان های تاریخی با هدف توزیع سفردر سطخ استان با تحقق برنامه های راهبردی و همه مکانی شدن سفرانجام شود.

وی درادامه نظارت بر موسسات گردشگری ، تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی و اجتماعی ، تشکیل کمیته سفر، نظارت و پاسخگوی ،تنظیم بازار و توزیع اقلام مورد نیاز مسافران ، نظرسنجی از مسافران ، راه اندازی سامانه آمار مسافران ، زیباسازی شعر ، مستند سازی و ارائه گزارش و… از دیگر دستورالعمل های راهبردی برشمرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد همچنین بربهینه کردن کمپ های ورودی ، برگزاری جشنواره ها ، نظافت سرویس های بهداشتی عمومی در سطح شهرو… تاکید کرد.

مستند سازی فعالیت های گردشگری اهمیت دارد

شهردار میبد نیز به برگزاری جشنواره ها و ساخت کلیپ و مستند سازی روند برگزاری این جشنواره ها اشاره کرد و گفت : نصب بنرها در سطح شهرو همچنین در نمایشگاه های برگزار شده دردیگر شهرها نیز می تواند برای معرفی شهر میبد به عنوان شهری تاریخی و شهر جهانی زیلو مورد توجه باشد.

علیرضا نقوی همچنین تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی های انجام شده در نمایشگاه بین المللی اصفهان برای معرفی میبد به عنوان شهر جهانی زیلو و جذب گردشگران و بازدید کنندگان نمایشگاه برای بازدید  از غرفه میبد در آن نمایشگاه را برشمرد.

وی در ادامه اقدامات شهرداری میبد را نیز در خاکبرداری ها و زیر سازی‌های معابر در محلات مختلف شهرستان و همچنین روند انجام اقدامات در زیبا سازی شهر برشمرد.