فرماندار میبد گفت: با همکاری به جای بحث‌های فرعی و پاس کاری و با در نظر گرفتن اولویت‌ها می توان در روی دادن حوادث ترافیکی جلوگیری کرد.

حسین فلاح در نشست برگزار در ارتباط با روی دادن تصادفات اخیر در میبد افزود: به عزم ملی و عمومی برای پیشگیری ازتصادفات نیازاست که می‌تواند در زمینه در نظر نگرفتن توصیه‌ها برای جرائم ترافیکی که شرعا و عرفا نیز درست نیست، اهدای پاداش به کسانی که مسائل ایمنی مانند گذاشتن کلاه ایمنی را رعایت می‌کنند و نیز به معلمان و روحانیون جهت همکاری درفرهنگ‌ سازی مسائل ترافیکی ، توصیه‌های ایمنی از طریق مراکز و برنامه‌های فرهنگی و… دنبال شود.

وی همچنین به نصب سرعت گیرهای مناسب و دوربرگردان‌ها آن گونه که باید باشد ، اشاره کرد و تصریح کرد : با برنامه‌ریزی و عملیاتی‌ترکار کردن می‌توان از وقوع حوادث جلوگیری کرد وکسی را متهم نکرد.

فرماندارمیبد ادامه داد: آموزش و پرورش و روحانیت می‌توانند به صورت ویژه در ارتباط با پیشگیری از حوادث ترافیکی همکاری داشته باشند ، همچنین به شکل‌های گوناگون مانند طرح پرسش های  «آیا می‌دانید‌ها » و فرهنگ سازی به شیوه های دیگرمی توان حرکتی جامع و کامل را در این حوزه شکل داد.

دادستان میبد نیزگفت: اجرایی کردن مصوبه‌ها اهمیت دارد و باید با اعمال نظر کارشناسی اجرایی نشدن مصوبه‌ها را مورد پیگیری قرار داد و همچنین با تخلفات ترافیکی که البته در حال حاضر به صورت مجازات‌های جایگزین دنبال می شود ، برخورد کرد.

علی باقرپوربه تخلف رانندگی بدون گواهینامه که در 70 درصد تصادفات دیده می شود هم اشاره کرد که باید افراد متخلف را با فراهم کردن ساز و کارها  و اطلاع رسانی از قبل مجازات کرد.  

 شهردارمیبد هم گفت: ارائه آمار و اطلاع رسانی و آموزش با همکاری همه ادارت و ارگان‌ها برای نصب بنرها در پیشگیری از حوادث رانندگی اهمیت دارد.

علیرضا نقوی به اعمال قانون در مورد جرائم ترافیکی نظیر عدم استفاده از کلاه ایمنی و نیز به جاده های خراب شده به دنبال اجرای پروژه فاضلاب اشاره کرد که باید مورد توجه قرارگیرد.

ایرنا