رئیس اداره بهزیستی میبد در دیداری با خیّر همیشه همراه با جامعه هدف بهزیستی از وی قدردانی کرد.

سید محسن فلاح در این دیدار با قدردانی از تلاش های  مهندس خالقیه خیری که  در پیشبرد اهداف خیرخواهانه بهزیستی گفت : همواره اعتقاد ما بر این است که خیرین بازوان توانای بهزیستی هستند و مشارکتهای آنها در تمام حوزه ها  مایه غرور است.

وی در ادامه با تاکید بر ارتباط تخصصی بین خیرین و بهزیستی برای ارائه خدمات تاثیرگذار به جامعه هدف اظهار داشت : حفظ منزلت و شان جامعه هدف و برنامه ریزی منظم برای سوق دادن مشارکتهای مردمی برای توانمندسازی آنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

زئیس بهزیستی میبد همچنین با اشاره به اینکه خیرین میبدی تلاش دارند از طریق مساعدت هایی به صورت نقدی یا غیر نقدی از  آلام اجتماعی را کاهش دهند ، افزود: بهزیستی یکی از ادارات زحمتکش است که لازم است با حمایت همه جانبه  آن را کمک نمود تا بتواند رسالت خود را به نحو احسن به انجام برساند و در ساماندهی معلولین و اشتغال آنها موفق عمل نماید .

دراین دیدار با اهدای لوح از زحمات  مهندس خالقیه خیر شهرستان  قدردانی شد.