نواخته شدن زنگ مهر همراه با شروع سال تحصیلی یک هزار کودک در 29 مهد کودک تحت نظارت بهزیستی میبد بود.

رئیس اداره بهزیستی میبد با اعلام این خبر گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید زنگ مهر درمهدها وپیش دبستانی های شهرستان میبد هم به صدا درآمد .

سیدمحسن فلاح افزود: از این تعداد 21 مهد درسطح شهر فعالیت دارند و 8 مهد هم درروستاها به صورت روستا مهد فعالیت دارند .

رئیس اداره بهزیستی میبد ادامه داد : برنامه های خوبی دراین مهدها برای کودکان از مدت ها پیش ریخته شده است و این مهدها خودشان را برای شانزدهم مهر روز جهانی کودک آماده می کنند .