شروع سال تحصیلی در 29 مهد کودک بهزیستی

نواخته شدن زنگ مهر همراه با شروع سال تحصیلی یک هزار کودک در 29 مهد کودک تحت نظارت بهزیستی میبد بود.

رئیس اداره بهزیستی میبد با اعلام این خبر گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید زنگ مهر درمهدها وپیش دبستانی های شهرستان میبد هم به صدا درآمد .

سیدمحسن فلاح افزود: از این تعداد 21 مهد درسطح شهر فعالیت دارند و 8 مهد هم درروستاها به صورت روستا مهد فعالیت دارند .

رئیس اداره بهزیستی میبد ادامه داد : برنامه های خوبی دراین مهدها برای کودکان از مدت ها پیش ریخته شده است و این مهدها خودشان را برای شانزدهم مهر روز جهانی کودک آماده می کنند .