معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد گفت: با هدف احیای بازی های سنتی و قدیمی شهر و روستاها و نیز افزایش سرانه شادی و نشاط جشنواره اتولُگ درآبان ماه امسال برگزار می گردد.

علیرضا ابوالحسنی در حاشیه برگزاری نشست هماهنگی برگزاری جشنواره اتولُک در گفت و گو با بام میبد افزود: همچنین با توجه به لزوم ایجاد تحرک و جلوگیری ازساعت‌ها مشغول بودن بچه ها به فضای مجازی که درگیر آن هستند برگزاری این جشنواره به صورت متمرکز شهرستانی در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: این جشنواره با حضور روستاهای میبد ودانش آموزان در2 رده سنی کودک و نوجوان اجرا می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد دلیل انتخاب بازی اتولُگ را نیاز این بازی به داشتن تحرک زیاد عنوان کرد و افزود: جشنواره با اجرای بازی‌های دیگرهمراه است که بعدها نیز با استقبالی که می شود آن بازی ها نیز به صورت جشنواره ای برگزار خواهد‌شد.

وی پیشنهاد بازی‌ها به این جشنواره را نیز خواستارشد.

بازی اتولُگ یا «اَراده بازی» و به عبارتی دیگر «عرابه بازی» از جمله بازی های قدیمی است که بچه های میبدی و کلا یزدی در قدیم آن را به خود مشغول می کردند.

«اَراده» همان لاستیک اتومبیل و دوچرخه است که دیگر به کار نمی‌آمده و بچه‌ها با زدن یک چوب به لاستیک آن را به حرکت در آورده و پشت سر آن می‌دویدند و اگر بازی به صورت مسابقه‌ای برگزار می‌شد با به زمین خوردن لاستیک بازیکن از دور بازی خارج می‌شد و بازی تا مشخص شدن برنده ادامه می‌یافت.

اما بچه‌ها بیشتربه صورت سرگرمی به این بازی مشغول بودند.

«لی لی بازی »  «تیر و كمون » ،« کل بازی » ، « خروس جنگی» ، «هفت سنگ» و … عناوین بازی های محلی یزد می باشند.