مولوی‌شناس ایرانی و مترجم و مفسر قرآن گفت: مولانا شخصیتی فرازمانی و فرامکانی است خورشیدی است که طلوع دارد اما غروب ندارد ، همچنین آغاز دارد اما پایان ندارد.

استاد کریم زمانی عصر چهارشنبه در نشست علمی-ادبی “میناگر عشق”به مناسبت بزرگداشت «مولانا» که در میبد برگرار شد ، افزود: مولانا در روش تعلیمی و آموزشی خود راه دشواربسیاری از عرفا و حکما را در انتخاب کلمات و اصطلاحات سنگین و فنی برای بیان مقاصد خود طی نکرد بلکه زبان مردمی را در قالب تمثیل ، داستان و حکایت و اسطوره های تاریخی برای بیان تجربیات و حالات درونی و سیر و سلوک  خود برگزید.

وی افزود: مولانا در مسائل فلسفی ، جهان شناسی ، انسان شناسی ، روانشناسی و… وارد شده اما زبان دشوار به کار نبرده و آنچه را که بیان کرده موضوع عشق است که درعرصه آن ترسیمی از جهان بینی ، جهان شناسی و انسان شناسی را با عبور از صافی عشق گذر داده است.

 مولوی‌شناس ایرانی درادامه اظهارداشت:مولانا در تفکر دینی اعتقاد به عینیت دارد و معتقد است  ما زمانی ما به معرفت دست می‌یابیم که آن  فقط حفظ شده ذهن ما نباشد ، وقتی معرفت و علم شایسته نام علم و معرفت می‌شود که رفتارو جان ما همرنگ معرفت و علم شود.

وی ادامه داد: تعریف مولوی از محقق کسی است که وقتی یک جمله معرفتی می‌شود وجودش با آن یکی شود به عنوان مثال وقتی انسان فهمید وفای به عهد چیز خوبی است تا زمانی که وفادار نشود به آن علم و معرفت پیدا‌ نکرده‌است.

این محقق تصریح کرد: کسی که بداند و به دانسته خود عمل نکند به گفته علما دچارجهل مرکب است.

زمانی یادآور شد : مقلد نیز از نگاه مولانا کسی است که به آنچه که  ندارد خود را می‌نمایاند.

وی خاطرنشان کرد:عرفان مولانا یک عرفان ساده و عملی است و می‌گوید به آنچه آموخته‌ایم باید عمل کنیم.

مولوی‌شناس ایرانی در ادامه افزود: همینطور به گفته مولانا نباید علم به دست فرد نادان و ناهل بیفتد اگر به دست او بیفتد ایجاد فتنه می‌کند ، علمی که تحت الشعاع ارزش‌های اخلاقی نیست بمب برای نابودکردن انسان‌ها می‌سازد ، همچنین مواد مخدر برای آلوده کردن افراد درست می‌کند.

فرماندار میبد هم در این نشست طی سخنانی از برگزاری این نشست تشکر کرد و حضور مردم را نشان دهنده عشق و علاقه واحترام نسبت به گذشتگان خواند.

حسین فلاح افزود:آنچه در نشست مطرح می‌شود نشان می دهد ما ایرانی ها سابقه درخشانی داریم و همراه با عرفان عالمانه و نگاه مثبت به انسانیت گذشته خود مهم می شماریم .

شهردارمیبد نیز دراین نشست علمی ادبی با تشکر حامیان برنامه و فرهنگ دوستان گفت : سالهاست که حقوق شهروندی نادیده گرفته می‌شود وهمه اینها حاصل رشد نامتوازن در شهرها و اقدامات صرفا عمرانی است که به معضل تبدیل شده و باعث شده از نیازهای اصلی غافل شده و آنها را به فراموشی بسپاریم.

علیرضا نقوی افزود: همه ما باید به هم متعهد و ازحقوق شهروندی خود مطلع باشیم واگر بتوانیم در کنارتوسعه عمران شهری توسعه فرهنگی را هم در نظر داشته باشیم اتفاقات خوبی رقم می‌خورد.

وی تصریح کرد:نشاط اجتماعی فقط برگزاری کنسرت و جشن نیست بلکه بالا رفتن سطح مشارکت مردمی است.

شهردار میبد یکی از مهمترین اهداف مجموعه شهرداری را آرامش شهر عنوان کرد که همه پرسنل و مسئولین شهرداری و شورای شهر در رفع  آنچه آرامش افراد را برهم می‌زند تلاش دارند.

وی با نوید دادن به شهروندان برای انجام فعالیت‌های بیشتر و اجرای ویژه برنامه‌ها در 6 ماهه دوم امسال  از محورهای اصلی فعالیت‌های شهرداری و شورای شهر به متعهد بودن نسبت به هم ، حفظ آداب و سنن ، ترویج ارزش های دینی و… اشاره کرد.

این نشست علمی و ادبی که با همکاری شهرداری و شورای شهر برگزار شد همراه با سخنرانی زکریا اخلاقی شاعر به نام میبدی در مورد عظمت دیوان مثنوی که در آن همه مسائل اخلاقی ، فلسفی ، اخلاقی ، روانشناختی ، معنوی ، اجتماعی و…یافت می‌شود و نیز دیوان شمس شامل اشعار ضربی بود.

در این نشست از دکتر محمد حسین دهقانی ، استاد عباس خیراللهی و استاد آواز علی بمان دهقانی به خاطر همکاری با نشست مولاناشناسی در میبد تقدیر شد.