آموزش گل شقایق

گل شقایق با روبان کتان سیم دار درست می شود . عرض روبان 2/5 یا 4 سانت به دلخواه می باشد . روی روبان دوخت خانه به خانه را انجام می دهیم به صورتی که در تصویر می بینیم فاصله بین خانه ها 15 سانتی متر می باشد . خانه ها باید 6 تا باشد […]


گل شقایق با روبان کتان سیم دار درست می شود .
عرض روبان 2/5 یا 4 سانت به دلخواه می باشد . روی روبان دوخت خانه به خانه را انجام می دهیم به صورتی که در تصویر می بینیم فاصله بین خانه ها 15 سانتی متر می باشد . خانه ها باید 6 تا باشد . یعنی 15 سانت لبه روبان دوخت میزنیم و بعد از آن به طرف بالا بخیه ها را می زنیم به اندازه یک نوک سوزن جا گذاشته و دوباره به طرف لبه کوک می زنیم و وقتی به لبه رسیدیم دوباه 15 سانتی متر دوخت می کنیم و این عمل را 6 بار انجام می دهیم . سپس نخ را می گشیم و در قسمت گلبرگها 4 سانت به اندازه عرض گلبرگ جا می گذاریم و بقیه را کریشه می کنیم ، دوباره 4 سانت جا می گذاریم و گلبرگ بعدی را کریشه می کنیم .

وقتی نخ را می کشیم ی باید مقداری فضا برای گذاشتن مغزی بگذاریم .
مغزی از پارچه های ساتن معمولی به عرض 4 سانت است . طول روبان حدود 25 سانتی متر است که دو سر آن را به هم می دوزیم .لب به لب آن را در قسمت پایین چین کش می کنیم و در قسمت بالا هم 1 سانت پایین می آییم و دوخت می زنیم و بعد چین کش می کنیم . نخ بالا و پایین جداگانه کشیده می شود و گره می خورد .

در انتها گل را روی پارچه قرار می دهیم و بعد مغزی را در وسط آن دوخت می زنیم . به کمک پرچم های مرواریدی می توانیم دور تا دور مغزی را تزئین کنیم .

انشاء ا… از این آموزش خوشتان بیاید و استفاده کنید .

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گردآوری : سایه بونک

منبع : فیلمهای آموزشی تبیان