8 معما و چیستان جالب

چیستان اول : آن چیست که چه خالی باشد و چه پر باشد وزنش فرقی نمی کند ؟ معما دوم : یک پدر و مادر 7 پسر دارند و هر پسر هم یک خواهر دراد این خانواده چند نفری هستند؟ چیستان سوم : آن چیست که رنگش سپید است ولی قند نیست ریشه هم دارد […]


چیستان اول : آن چیست که چه خالی باشد و چه پر باشد وزنش فرقی نمی کند ؟
معما دوم : یک پدر و مادر 7 پسر دارند و هر پسر هم یک خواهر دراد این خانواده چند نفری هستند؟
چیستان سوم : آن چیست که رنگش سپید است ولی قند نیست ریشه هم دارد ولی درخت نیست؟
معما چهارم : آن چه چیزی است که سخت است اما سنگ نیست تخم می گذارد ولی مرغ نیست چهار پا دارد اما سگ هم نیست ؟
چیستان پنجم : کدام پرنده است که اگر نامش را برعکس کنیم باز هم نام پرنده است؟
معما ششم : آن چه چیززی است که گریه کردن آسمان اشک آن هم سرازیر می شود؟
چیستان هقتم : بالای آن جای حساب می باشد و پایین آن بازی تاب است؟
معما هشتم : کدام گیاه است که در صورتی که نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه می باشد؟

[toggle title=”پاسخ چیستان و معما ها” state=”close”]جواب چیستان و معما های جالب پاسخ چیستان اول : نوار جواب معما دوم : ده نفر پاسخ چیستان سوم : دندان جواب معما چهارم : لاک پشت پاسخ چیستان پنجم : غاز جواب معما ششم : ناودان پاسخ چیستان هفتم : ساعت پاندول دار جواب معما هشتم : شلغم نیم آن لنگ است درمعنی[/toggle]

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

منبع : mag.hoosheparsi.ir