۱- مطابق با الگو، شش برش از نمد قرمز نیاز داریم. ۲- تکه ها را کنار هم گذاشته و با نخ قرمز و دوخت دندون موشی، به هم میدوزیم ۳- به آخرین تکه که رسیدیم، کار را پشت و رو کرده و داخل سیب را با الیاف پر می کنیم. ۴- در آخر دو تکه […]

۱- مطابق با الگو، شش برش از نمد قرمز نیاز داریم.
۲- تکه ها را کنار هم گذاشته و با نخ قرمز و دوخت دندون موشی، به هم میدوزیم
۳- به آخرین تکه که رسیدیم، کار را پشت و رو کرده و داخل سیب را با الیاف پر می کنیم.
۴- در آخر دو تکه آخر را روی هم آورده و با دوخت مخفی که قبلا آموزش داده ام، لبه ها رو بهم میدوزیم.
۵- از سیخ های چوبی، تکه ای را بعنوان چوب سر سیب جدا میکنیم.
۶- برای برگ سیب نیز، از نمد سبز رنگ برش میزنیم.
۶- با مداد آرایشی قهوه ای رنگ، سیخ چوبی را رنگ میکنیم.
۷- اگر سیخ چوبی در دسترس نداشتین،از نمد قهوه ای یک نوار بریده و لوله کنید و بعنوان دم سر سیب استفاده کنید.
۸- یک خط وسط برگ تجسم کنید و روی آن خط را چسب حرارتی بزنید.
۹- سپس وسط برگ رو کنی روی هم فشار داده و بآن شکل و فرم خمیده دهید.
دم سیب و برگ سیب را در جای خود بچسبانید. مطابق شکل ۹
سیب نمدی ما آماده است.


اگر این حالت براتون سخت بود، که سیب رو بصورت سه بعدی درست کنید، میتونید از الگوی زیر هم بهره ببرید.

telegram.me/felttoon_feltt