جشن تکلیف دانش آموزان دبستان حاج غلامحسین زهرایی

دانش آموزان دبستان حاج غلامحسین زهرایی رسیدن به سن عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند و بر دستان مادران خود نیز بوسه سپاس زدند.

آموزش چگونه وضو گرفتن با یک لیوان آب و نماز خواندن با حضور شیخ مجتبی دهقانی و اهدای گل و اهدای هدایا از جمله برنامه‌های جشن بود که با همت مدیر و معاونین و مربیان و همراهی خانواده ها برگزار شد.