وبینار اختلالات عصبی تکاملی در فضای مجازی برگزار شد

مرکز تحقیقات ژنتیک میبد برای اولین بار با همکاری پژوهشکده علوم تولید مثل یزد ، وبینار تخصصی اختلالات عصبی تکاملی را در فضای مجازی برگزار کرد.

وبینار یاد شده با حضور سخنرانانی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار گردید و طی آن چگونگی بروز اختلالات عصبی تکاملی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این رویداد علمی نیز دکتر مسعود نشان معاونت سازمان بهزیستی استان یزد به  حمایت های سازمان بهزیستی از افراد دارای ناتوانی ذهنی اشاره و توضیحاتی ارایه داد.

گفتنی است ، انجام آزمایشات افراد دارای ناتوان ذهنی که عضو سازمان بهزیستی هستند به صورت کاملا رایگان در مرکز تحقیقات ژنتیک میبد انجام می‌شود.

وبینار اختلالات عصبی تکاملی در فضای مجازی