مثلث نوردهی در عکاسی چیست؟

مثلث نوردهی یکی از موضوعات مهم عکاسی است و هنرجویان این رشته با فراگیری صحیح آن موفق به گرفتن عکس‌های زیبا و جذاب می‌شوند.

سرعت شاتر، دریافراگم و ایزو سه ضلع مثلث نوردهی را تشکیل می دهند و آموختن این مفاهیم توسط افراد تازه وارد به  کار عکاسی ضروری است.

دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو به هم کمک می کنند تا بهترین نوردهی را برای دوربین فراهم شود و اگر هر کدام از این متغیر ها تغییر کند نوردهی نیز تغییر خواهد کرد.

استاپ یا گام نوری

قبل از آشنایی با سه ضلع مثلث نوردهی در عکاسی ، باید با مفهوم گام نوری یا stop نوری آشنا شوید ، زیرا درک مفهموم گام نوری کلید درک مثلث نوردهی در عکاسی است.

هر عکسی که می گیریم مقدار نوری برای نمایش خود نیاز دارد. اگر مقدار این نور را افزایش دهیم یا کم کنیم یعنی گام نوری آن را بالا برده ایم و یا کم کرده ایم.

اضافه کردن یک گام نوری میزان روشنایی یک عکس را دو برابر می کند و کم کردن آن میزان روشنایی را نصف می کند. 

حال می پرسید گام های نوری را به چه چیزی تغییر دهیم؟ برای تغییر گام نوری باید به سراغ یکی از ضلع های مثلث عکاسی بروید.

سرعت شاتر

سرعت شاتر مدت زمانی است که نور به اجازه دارد به سنسور برسد و با فاکتور زمانی ثانیه سنجیده می شود. سرعت شاتر آسان ترین ضلع مثلث نورهی است. برای دو برابر کردن نور باید مقدار زمان نور دهی را دو برابر کنیم.

 برای مثال با تغییر سرعت شاتر از ۱⁄۶۰ ثانیه به ۱⁄۳۰ ثانیه یک استاپ نوری نوری اضافه کرده ایم ،  زیرا شاتر دو برابر باز می ماند.

برای مشاهده ی گام های نوری با تغییر سرعت شاتر به تصویر زیر توجه کنید.

سرعت شاتر

دیافراگم

دیافراگم همان سایز دایره داخل لنز است که به نور اجازه ورود می دهد.

هر چقدر این دایره بزرگ تر باشد نور بیشتری به سنسور می‌رسد و در واقع هر بازی که دهانه دیافراگم را باز می‌کنید، نوری که به سنسور می رسد را دو برابر می کنید و یک گام نوری اضافه کرده اید.

بر عکس اگر میزان باز بودن دریچه ی دیافراگم را نصف کنید میزان نوری که به سنسور می رسد کاهش خواهد یافت.

برای متوجه شدن مفهوم دیافراگم در مثلث نور دهی به تصویر زیر توجه کنید.

دیافراگم

ایزو

آخرین متغیر در گام نوری ایزو است ، ایزو  میزان حساسیت سنسور دیجیتالی است ، ایزو ی بالا به این معناست که سنسور برای نوردهی نیازی به نور زیاد ندارد و ایزو این مقدار نور لازم را به آن قرض می دهد.

 مقدار کم ایزو به این معناست که برای تکمیل عمل نور دهی دیگر ضلع های مثلث باید دست به کار شوند. مقیاس نوری ایزو مانند سرعت شاتر است، دو برابر کردن ایزو نوردهی را دو برابر می کند و در این صورت یک گام نوری افزایش یافته است. برای درک مقیاس ایزو به تصویر زیر توجه کنید.

ایزو

در این مقاله با مفهوم کلی مثلث نور دهی آشنا شدیم و گام نوری را توضیح دادیم. همچنین یاد گرفتیم که با تغییر هر کدام از ضلع های مثلث عکاسی سرعت شاتر، دیافراگم و ایزو می توان گام نوری را تغییر داد.

با وجود امکاناتی که این متغیر ها به شما می دهند می توان هزاران حالت نوری به تناسب نوع عکاسی و مکان عکاسی ایجاد کرد.

 کار کردن با این سه ضلع برای عکاس مبتدی کمی پیچیده است و با افزایش تجربه در زمینه عکاسی  ، شما این مقادیر را راحت تر و بدون تفکر کم و زیاد خواهید کرد.