17 مهر ماه در تقویم میبد روز زیلو نام گرفت

شهردار میبد از موافقت شورای فرهنگ عمومی شهرستان برای انتخاب روز 17 مهر ماه به نام «روز زیلو» خبر داد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی شهرداری میبد علیرضا نقوی در این ارتباط گفت: با توجه به جهانی بودن زیلوی میبد و به پاس قدردانی از زحمات پیشکسوتان این هنر صنعت ازطریق نامه نگاری‌هایی با آیت الله اعرافی رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان، پیشنهاد ثبت روز زیلو در تقویم شهرستان داده شد که در اولین جلسه این شورا در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شهر جهانی زیلو در ادامه افزود: 17 مهرماه 1397 اعتبارنامه جهانی شدن میبد به عنوان شهر جهانی زیلو با امضای سرکار خانم گرین لیز رئیس وقت شورای جهانی صنایع دستی صادر شد و این  روز درتقویم شهرستان میبد به نام روز زیلو به ثبت رسید.

شهردار میبد عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع، درخواست ثبت روز زیلو در تقویم استان نیز به شورای فرهنگ عمومی استان ارسال خواهد شد که امیدواریم بتوانیم روز زیلو را در تقویم استان نیز ثبت کنیم.

وی ضمن یاد و خاطره سرکارخانم غدا حجاوی رئیس وقت منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی گفت: بانوی مسلمان و فلسطینی الاصلی بود که در راه جهانی شدن زیلو میبد زحمات زیادی کشید و حمایت های خوبی از مجموعه شهرستان داشت. یادشان را گرامی می‌داریم و امیدواریم مورد رحمت و مغفرت خدای بزرگ قرار گیرد.

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.