معماری و مکانهای تاریخی میبد

مسوولان نظام مهندسی و پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی میبد همراه با دوستداران این حوزه به مناسبت روز معمار از موزه خانه سالار ، بافت تاریخی بیده و قلعه مهرجرد بازدید کردند.