میبد، تفت و یزد به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر پیوستند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: میبد در حوزه صنایع دستی ، تفت در حوزه سینما و یزد هم در بخش هنرهای تجسمی به شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر کشور پیوستند.

مجید جوادیان زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دبیرخانه علمی جشنواره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با ارزیابی شاخص های شهرهای یادشده را انتخاب کرد که این مایه افتخار استان است

وی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را طرحی برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق مختلف جغرافیایی ایران با نگاه آمایش سرزمینی و ایجاد شبکه‌هایی برای تعریف همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک میان آنها برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد تصریح کرد: شبکه شهرهای خلاق  فرهنگ و هنر در ۹ حوزه ادبیات، موسیقی ، صنایع‌دستی ، مد و لباس، سینما، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، چاپ و دسته بندی، رسانه و مطبوعات برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این رویداد فرهنگی و هنری شهرهای ۳۱ استان کشور برنامه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کردند، گفت:  این رویداد در سال ۹۷  آغاز شد که در این زمینه کارگاه آموزشی در مراکز استان‌های سراسر کشور با همکاری اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری‌ها و انجمن‌های هنری و فرهنگی برگزار شد.

وی ادامه داد: پس از چند مرحله ارزیابی ۶ شهر یزد به مرحله نیمه نهایی راه یافت و در مرحله نهایی نیز سه شهر استان توانستند امتیاز حضور در اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را به دست آورند.

نگاه آمایشی و آینده نگر در طرح شبکه شهرهای خلاق

طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با نگاه آمایشی و آینده نگر از سال ۱۳۹۷ در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد.

 و روند اجرایی آن بر پایه پژوهش و مطالعه از تیرماه سال گذشته با هدف کمک به برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار، کشف، جذب و پرورش فعالیت‌ها و پیشنهادهای نو و پایدار بومی حمایت از آن‌ها، ساماندهی و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در سطح محلی و بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی قرار دارد.

 تمرکززدایی در امور فرهنگی و هنری و تقویت ظرفیت‌های مردمی در فرهنگ، توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر و کمک به بهبود کسب‌وکارهای فرهنگی هنری و صنایع خلاق آغاز شد که بر مشارکت شهروندان، هنرمندان، تشکل ها و نهادهای هر شهر متکی است.

این طرح، ابتدا قرار بود در حوزه تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس انجام شود، اما بعد از ارائه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ حوزه های سینما، ادبیات، رسانه و مطبوعات و چاپ و بسته بندی و هنرهای صناعی و سنتی هم در آن قرار گرفت و فراخوان برای ارسال اثر در تمام این زمینه ها به شهرهای مختلف کشور اعلام شد.

پس از اعلام فراخوان، کارگاه های آموزشی نیز در همه استان های کشور برگزار شد تا استان ها و شهرها با شناخت کامل از شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر طرح ها و ایده های خود را تدوین کنند.

در هر شهر، شورای برنامه ریزی شهرهای خلاق فرهنگ و هنر به ریاست فرماندار و دبیری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور نمایندگان مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی و هنری شهرستان تشکیل و سپس دبیرخانه شهر خلاق فرهنگ و هنر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آن شهر راه‌اندازی شد.

پس از آن، شهرها مطابق با فراخوان، نسبت به انتخاب حوزه و شاخه موضوعی اقدام کردند و  هر شهر پس از امضای فرم‌های مربوطه توسط شهردار، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان انجمن‌های فرهنگی و هنری مرتبط، آن‌ها را با نامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه، به دبیرخانه مرکزی ارسال کرد.