آبگرفتگی معابر میبد

بارندگی شدید همراه با تگرگ در میبد موجب آبگرفتگی معابر و خیابانها شد و با توجه به ادامه بارش بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی از مردم خواسته شد تا از تردد در مسیر رودخانه ها و جاده و آب نماها در مناطق کوهستانی خودداری کنند.

پل زیر گذر از جمله موارد آبگرفتگی بود که نیروهای آتش نشانی ، شهرداری و امدادی از زمان شروع بارندگی و جمع شدن آب در آن مسیر حضور یافته و برای تخلیه آبهای جمع شده و راهنمایی خودروهای در حال عبور و کمک به خوروهای گرفتار شده تلاش کردند.