تصاویری از کاندیداهای شورای اسلامی شهر میبد

زمان پایان تبلیغات انتخابات 1400 نزدیک است و تصاویری از کاندیداهای شورای شهر میبد منتشر شده در فضای مجازی به درخواست شهروندان بازنشر داده می‌شود.