عیادت از معلولان

خادمیاران رضوی و مسوولان مراکز مثبت زندگی از معلولان مددجوی اداره بهزیستی میبد عیادت و برای سلامتی آنها با خواندن زیارت خاصه دعا کردند.