فاطمه فردوسیان

فاطمه فردوسیان به مدت یکسال است که با راه اندازی «فافا کیک» در تهیه انواع شیرینی اشغال دارد.

فاطمه فردوسیان به مدت یکسال است که با راه اندازی «فافا کیک» و تهیه انواع شیرینی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

وی محصولاتش را با استفاده از مواد اولیه تازه و با کیفیت و رعایت تمام نکات بهداشتی تهیه می کند.