ساجده قاسمی هنرمند قصه‌گوی میبدی و صاحب افتخارهای بسیار در این حوزه از جمله راه یافته به جشنواره منطقه‌ای کشور در سال 99 و  برگزیده کشوری جشنواره‌ بین المللی قصه گویی در سال 97 است.

ساجده قاسمی هنرمند قصه‌گوی میبدی و صاحب افتخارهای بسیار در این حوزه از جمله راه یافته به جشنواره منطقه‌ای کشور در سال 99 و  برگزیده کشوری جشنواره‌ بین المللی قصه گویی در 97 است.

وی با داشتن 20 سال سن به مدت پنج است که به اجرای نقالی در برنامه‌های فرهنگی هنری مشغول است و از هشت سال پیش تاکنون فعالیت قصه گویی دارد،  وی راه یافته به جشنواره منطقه‌ای کشور در سال 99 و  برگزیده کشوری جشنواره‌ بین المللی قصه گویی  در سال 97 است.

 این قصه گوی هنرمند و دانشجوی رشته روانشناسی از هشت سالگی وارد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شده و با حمایت کانون و با توجه به علاقه‌اش فعالیت قصه گویی و نقالی را با حفظ کردن اشعاری از شاهنامه دنبال کرده‌است.