کل اخبار 5286 اخبار امروز : 2
ساعت :

آموزش

رویکرد نظام مهندسی آموزش و ارتقای توانمندی فنی و مهارتی نیروها است
6 شهریور 1400

رویکرد نظام مهندسی آموزش و ارتقای توانمندی فنی و مهارتی نیروها است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد گفت: رویکرد این سازمان ایجاد ساختار منظم در شهر و به هدر نرفتن هزینه‌ها با ارتقای توانمندی فنی ، مهارتی و اجرایی نیروها و فرهنگ‌سازی قرار گرفتن ساختمان‌ها در فرآیند کنترل و نظارت کیفیت ساخت و ساز است.

طریقه ساخت کوزه و قلک سفالین
19 دی 1399

طریقه ساخت کوزه و قلک سفالین

کوزه و قلک سفالی از ظروف و 2 نمونه از انواع کاربری‌های سفال روش ساختی مانند هم دارند و با دستان هنرمند ماهر هنرمند سفالگر شکل داده می‌شوند.

برو بالا