رویکرد نظام مهندسی آموزش و ارتقای توانمندی فنی و مهارتی نیروها است 06 شهریور 1400

رویکرد نظام مهندسی آموزش و ارتقای توانمندی فنی و مهارتی نیروها است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد گفت: رویکرد این سازمان ایجاد ساختار منظم در شهر و به هدر نرفتن هزینه‌ها با ارتقای توانمندی فنی ، مهارتی و اجرایی نیروها و فرهنگ‌سازی قرار گرفتن ساختمان‌ها در فرآیند کنترل و نظارت کیفیت ساخت و ساز است.

آموزش
چیزی یافت نشد !