دل نوشته ای از لیلی سرافراز هنرمند و نویسنده اردکانی 15 آبان 1396

دل نوشته ای از لیلی سرافراز هنرمند و نویسنده اردکانی

لیلی سرافراز هنرمند و نویسنده کتاب «منشور خیال» که آیین رونمایی از این کتابش در فرهنگسرای میبد نیز برگزار گردید، دلنوشته های زیبایی دارد که یکی از این دلنوشته هایش به همراه معرفی وی در این جا ارائه می شود:

دلنوشته و نثر های ادبی
چیزی یافت نشد !